بهترین راهِ بودن، " با هم بودن" است و برای با هم بودن، باید همراهی خوب بود. رسپینــا گــرافیـک با پیامِ " زیبا بیندیشیم" از پاییز ۱۳۸۱ تاکنون برآن بوده تا همراهی شایسته برای عزیزانی باشد که با هم بودن و رسیدن به موفقیت برایشان آرمان است و برآند تا با تلاش و پویایی، خود و حرفه شان را رونق و تعالی ببخشند. ما نیز خود را متعهد می دانیم تا مشاوری کوشا و آگاه در امر برنامه ریزی و ارائه راهکارهای خلاقانه و جدیدِ تبلیغاتی برای همراهان خوبمان باشیم.

مشاوره و معرفی ، لازم و ملزوم یکدیگرند بدین معنا که برای گرفتن مشاوره ای خوب، تعریف و به تعبیری درست تر؛ معرفی شما از خدمات، محصولات و بطور کلی از مجموعه تون برای مشاور، کمک شایانی به شناخت، آنالیز و نهایتا ارائه مشاوره ای مناسب به شما خواهد کرد. بنابراین پیش از هرچیز به جمع بندی شایسته ای از شناختتون نسبت آنچه گفته شد برسید سپس اقدام به برگزاری جلسه با مشاور داشته باشید. این راهکار باعث میشه از اتلاف وقت، انرژی و هزینه، پیشگیری قابل توجهی صورت بگیره. این موضوع در مورد طراحی گرافیک هم صدق می کنه؛ نیازها، خواستگاه ها، الزامات، چهارچوب ها و هر آنچه برای طراحی موضوع مورد نظرتون مطرح هست را در نظر بگیرید و طراح را در جریان قرار بدید. حتما به نتیجه ای بهتر در زمانی کوتاه تر دست خواهید یافت.